Heggedal og Blakstad skolekorps er et aktivt skolekorps i Asker kommune. Korpset har et åpent og inkluderende miljø på tvers av aldersgrupper. Vi har det mye moro sammen på øvelser, turer og arrangementer. Vi rekrutterer fra Heggedal, Blakstad og Solberg barneskoler. Les mer om Heggedal og Blakstad skolekorps her.


Korps er en morsom og inkluderende fritidsaktivitet. Når man kan spille et instrument har man en kunnskap og hobby man kan ha glede av resten av livet. Heggedal og Blakstad skolekorps skal være det morsomste korpset med de gladeste musikantene som drar på de feteste turene.

Les mer om å spille i Heggedal og Blakstad skolekorps her.