Heggedal og Blakstad skolekorps er et aktivt skolekorps i Asker kommune. Korpset er stiftet i 1956 og er medlem av Norges Musikkorps Forbund. Korpset har over 70 musikanter i alderen 7 - 19 år. Skolekorpset har janitsjarbesetning og rekrutterer fra Heggedal, Blakstad og Solberg barneskoler, og omegn.

Skolekorpset har en viktig rolle i nærmiljøet. I tillegg til 17. mai spiller vi konserter og deltar i konkurranser. Hvert år drar korpset på sommerturer, både i inn- og utland. Korpset har som målsetting at det skal være det morsomste korpset med de gladeste musikantene som drar på de feteste turene.

Musikantene er fordelt på tre korps som øver hver for seg; hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. 


Aspirantkorpset

I aspirantkorpset er det fokus på å ha det morsomt med musikk. Du lærer noter og spiller sammen med andre. Det legges vekt på musikkglede. I begynnelsen er sangene enkle, men på slutten av året spiller vi mange toner og ofte flerstemt. Les mer om det å spille i korps ved å klikke her.

Aspirantene øver onsdager kl. 17-18 i Heggedal flerbrukshall. Dirigent for aspirantene er Andreas Olsson.


Juniorkorpset

Juniorkorpset er for dem som har spilt i ett eller to år. Her spiller man forskjellige typer musikk. Stykkene blir mere utfordrende og instrumentene spiller forskjellige stemmer. 

Juniorene øver hver onsdag fra kl. 18-20 i Heggedal flerbrukshall. Dirigent er Andreas Olsson.


Juniorkorps og Aspiranter deltar ofte på aspirantkorpsfestivalen i Skien i juni.


Hovedkorpset

I hovedkorpset er det flere musikalske utfordringer. Korpset spiller alt fra store konsertstykker til populærmusikk. Korpsturene er et høydepunkt, med reisemål som Italia, Ungarn, Sverige og Danmark de seneste årene.

Musikalsk holder korpset et jevnt og godt nivå. Korpset bærer preg av å være godt sammensveiset, og har det mye moro sammen på øvelser, turer og arrangementer. De eldste i korpset tar godt vare på de yngre og vi har et åpent og inkluderende miljø.

Hovedkorpset øver hver onsdag fra kl. 18.00 - 20.30 i Heggedal flerbrukshall. Dirigent er Thomas Høiby Verket.