Vil du bli med i korpset? Det er mange gode grunner til å begynne i Heggedal og Blakstad skolekorps!

Korps er en populær hobby. Det er over 60 000 musikanter i korpsene i Norge. Heggedal og Blakstad skolekorps har over 70 musikanter i alderen 7 - 19 år. Vi har en viktig rolle i nærmiljøet. I tillegg til 17. mai spiller vi konserter og deltar i konkurranser. Hvert år drar også korpset på sommertur. Vi er mange i korpset - og vil gjerne ha med flere.

 

Hvorfor skal mitt barn begynne i et skolekorps?

I skolekorpset får barna god musikkopplæring. De lærer å spille et instrument og spille sammen med andre. I korpset får man også kunnskap og forståelse for mange former for musikk. De får en kunnskap og hobby de kan ha for resten av livet!

Korps er én av få fritidsaktiviteter der det ikke er skille på kjønn eller alder. Vi har et unikt fellesskap av jenter og gutter, det er medlemmer fra 7 til 19 år, og det er musikanter fra flere skoler. Dette gir barnet ditt en kjempemulighet til å bli kjent med andre. De eldste i korpset tar godt vare på de yngre og vi har et åpent og inkluderende miljø. I skolekorpset får man opplevelser og vennskap som varer livet ut. Man får oppleve flotte konserter, morsomme aktiviteter og spennende turer. I korpset er det ingen reservebenk - alle er like viktige.

Forskning viser at jo yngre man er når man lærer å spille, jo bedre utvikler hjernen seg. Barn som spiller musikk utvikler bedre kobling mellom den logiske venstre hjernehalvdelen og den kreative høyre. Å spille sammen med andre fremmer egenskaper som kommunikasjon, samarbeid, konsentrasjon og kan bidra til en positiv selvfølelse.

Barn som begynner i skolekorpset er automatisk sikret plass ved kulturskolen i Asker. Der får musikantene én til én undervisning på sitt instrument av dyktige instruktører.

 

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Musikantene er fordelt på tre korps som øver hver for seg. Når man starter i korpset begynner man i aspirantkorpset. I aspirantkorpset er det fokus på å ha det morsomt med musikk. Du lærer noter og spiller sammen med andre. Det legges vekt på musikkglede. I begynnelsen er sangene enkle, men på slutten av året spiller vi mange toner og ofte flerstemt.

 

Etter ett år som aspirant fortsetter du i juniorkorpset. I juniorkorpset spiller vi forskjellige typer musikk. Stykkene blir mere utfordrende og instrumentene spiller forskjellige stemmer. Etter å ha spilt to år i juniorkorpset starter man i hovedkorpset.

Våre dirigenter har høyere utdanning innen musikk og god erfaring i å instruere barn og unge.

 

Når øver dere?

Korpsene har øvelse på onsdager i Heggedal flerbrukshall. Aspirantene øver fra kl. 17 - 18. Juniorkorpset øver fra kl. 18 - 20. Hovedkorpset fra kl. 18 - 20.30.

I tillegg til korpsøvelsene har musikantene individuell undervisning fra kulturskolen 20 minutter én dag i uken. Individuell undervisning på instrument er det lærere ved Asker kulturskole som utfører.

 

Foreldreaktivitet og priser

Korpset har ikke noe mer foreldreaktivitet enn andre aktiviteter. Tvert imot. I forhold til mange andre aktiviteter kreves det beskjeden innsats fra foreldrene i korpset. Vi arrangerer to loppemarkeder i året; ett på høsten og ett på våren. Dette er sosiale dugnader hvor også barna bidrar hvis de kan og vil. Dugnadsaktiviteten er forutsigbar og godt organisert. I tillegg er man foreldrevakt på øvelsen en gang iblant og vakt på loppelageret ca. en gang pr. halvår.

I forhold til andre aktiviteter er det heller ikke så dyrt å spille i korps. Kontingent per musikant er kr 1000,- per år. Undervisningen på Asker kulturskole betales direkte til dem. Lån av instrument og uniform er gratis, men det betales en oppstartsavgift på kr 500,-. Turer er sponset av korpset.

 

Informasjon om innmelding

Vi har oppstart av nytt aspirantkorps ved skolestart hvert år. Påmelding for å starte i aspirantkorpset skjer ved å klikke her. Heggedal og Blakstad skolekorps spiller en rekrutteringskonsert på begge barneskolene i mai hvert år. Der blir det gitt informasjon til elevene, og de får med seg en informasjonsbrosjyre hjem. Korpset rekrutterer i hovedsak fra Heggedal- og Blakstad barneskoler, og omegn. Du kan begynne fra det året du fyller 7 år, og kan være med ut videregående skole. De fleste av våre musikanter starter i korpset det året de begynner i 3. klasse. Det er likevel flere som begynner å spille når de er eldre - kontakt oss, så blir vi enig om et opplegg som passer for ditt barn!

Hver vår inviterer vi til Åpen kveld for barn og foreldre som ønsker å vite mer om korpset. Her er det mulighet til å prøve de forskjellige instrumentene.

Når du begynner i korpset får du utdelt et eget instrument. Vi strekker oss langt for at du skal få spille det instrumentet du har mest lyst til. Du kan lese mer om alle instrumentene i korpset ved å klikke her.