Heggedal og Blakstad skolekorps er et aktivt skolekorps i Asker kommune. Korpset har et åpent og inkluderende miljø på tvers av aldersgrupper. Vi har det mye moro sammen på øvelser, turer og arrangementer. Vi rekrutterer fra Heggedal, Blakstad og Solberg barneskoler. Les mer om Heggedal og Blakstad skolekorps her.