Vil du spille med oss?

SPILLE MED OSS?

Korps er gøy!Korps er en populær hobby. Det er over 60.000 musikanter i korpsene i Norge. Heggedal og Blakstad skolekorps har rundt 40 musikanter i alderen 7 til 19 år. Vi spiller en viktig rolle i nærmiljøet. I tillegg til å marsjere og spille på 17. mai, spiller vi konserter og deltar i konkurranser. Hvert år drar korpset på sommertur. Vi er mange i korpset og vil gjerne ha med flere. 

De fleste begynner i korpset når de begynner i 3. klasse, men flere har begynt når de er eldre. 

Les mer om hva det koster å være med i korps, instrumenter og øvelsene lenger nede på denne siden. 


Når kan man begynne i korpset?

Her finner du svar på spørsmål som når man kan begynne i korpset, når det er øvelse og hva det koster.
Når kan man begynne i korpset ?
Vi har oppstart av nytt aspirantkorps ved skolestart hvert år. Påmelding for å starte i aspirantkorpset skjer ved å fylle ut innmeldingsskjemaet nederst på denne siden.
 
Du kan begynne i korpset fra det året du fyller 7 år, og kan være med helt til du er ferdig med videregående skole. De fleste av våre musikanter starter i korpset det året de begynner i 3. klasse. Det er likevel flere som begynner å spille når de er eldre. Kontakt oss, så blir vi enig om et opplegg som passer for ditt barn!

Når du begynner i korpset, får du utdelt et eget instrument. Vi strekker oss langt for at du skal få spille det instrumentet du har mest lyst til.

Hver vår inviterer vi til Åpen kveld for barn og foreldre som ønsker å vite mer om korpset. Her er det mulighet til å prøve de forskjellige instrumentene. I 2023 er Åpen kveld onsdag 10. mai kl. 18 i Heggedal flerbrukshall. Velkommen!

Hva koster det å være med i korps?
  • Kontingenten per musikant er 1000 kroner per år. 
  • De som spiller i korpset får låne både instrument og uniform gratis, men du betaler en oppstartsavgift på 500 kroner når man først melder seg inn.
  • Merk at undervisningen på Asker kulturskole kommer i tillegg og betales direkte til dem. Barn som begynner i skolekorpset, er automatisk sikret plass ved kulturskolen i Asker. Der får musikantene én til én undervisning på sitt instrument av dyktige instruktører.

Hvordan er undervisningen og øvelsene lagt opp?
Korpsene har øvelse på onsdager i Heggedal flerbrukshall: Aspirantene kl. 17 - 18.15. Juniorkorpset kl. 18.15- 20. 
Hovedkorpset kl. 18 - 20.30.

Når man starter i korpset, begynner man i aspirantkorpset. I aspirantkorpset er det fokus på å ha det morsomt med musikk. Du lærer noter og spiller sammen med andre. Det legges vekt på musikkglede. I begynnelsen er sangene enkle, men på slutten av året spiller vi mange toner og ofte flerstemt. 
Etter ett år som aspirant fortsetter du i juniorkorpset. I juniorkorpset spiller vi forskjellige typer musikk. Stykkene blir mer utfordrende og instrumentene spiller forskjellige stemmer. 
Etter å ha spilt to år i juniorkorpset starter man i hovedkorpset. Våre dirigenter har høyere utdanning innen musikk og god erfaring i å instruere barn og unge. 

Må foreldrene gjøre mye?
Korpset har ikke noe mer foreldreaktivitet enn andre fritidsaktiviteter. I forhold til mange andre aktiviteter kreves det beskjeden innsats fra foreldrene i korpset. Vi arrangerer to loppemarkeder i året; ett på høsten og ett på våren. Dette er sosiale dugnader hvor også barna bidrar hvis de kan og vil. Dugnadsaktiviteten er forutsigbar og godt organisert. I tillegg er man foreldrevakt på øvelsen en gang iblant og vakt på loppelageret cirka en gang per halvår.

Hvorfor skal mitt barn begynne i et skolekorps?
I skolekorpset får barna god musikkopplæring. De lærer å spille et instrument og spille sammen med andre. I korpset får man også kunnskap og forståelse for mange former for musikk. De får en kunnskap og hobby de kan ha for resten av livet!

Korps er én av få fritidsaktiviteter der det ikke deles etter kjønn eller alder. Vi har et unikt fellesskap av jenter og gutter, det er medlemmer fra 7 til 19 år og det er musikanter fra flere skoler. Dette gir barnet ditt en kjempemulighet til å bli kjent med andre. De eldste i korpset tar godt vare på de yngre, og vi har et åpent og inkluderende miljø. I skolekorpset får man opplevelser og vennskap som varer livet ut. Man får oppleve flotte konserter, morsomme aktiviteter og spennende turer. I korpset er det ingen reservebenk - alle er like viktige.

Forskning viser at jo yngre man er når man lærer å spille, jo bedre utvikler hjernen seg. Barn som spiller musikk, utvikler bedre kobling mellom den logiske venstre hjernehalvdelen og den kreative høyre. Å spille sammen med andre fremmer egenskaper som kommunikasjon, samarbeid og konsentrasjon og kan bidra til en positiv selvfølelse.
Søk
Driftes av Styreportalen AS