Styret

STYRET
Yngvild Wattum Stuksrud
Styreleder
Tlf:  480 09 374
E-post:  ystuksrud(a)gmail.com

Thomas Hvesser
Økonomiansvarlig

E-post: thvesser(a)hotmail.com
Frode Sundby
Sekretær

E-post: frodesun(a)gmail.com
Hilde Tørhaug
Hovedkorpsleder
Tlf: 97013009
E-post: hildetor(a)gmail.com
Heidi Kristine Rådstoga
Materialforvalter
Tlf: 41256516
E-post: heidi.radstoga(a)hotmail.com
Inger Gjerdrum Seierstad
Undervisningsleder

E-post: inger_gjerdrum(a)hotmail.com
Henriette Sjølie Spjelkevik
Juniorkorpsleder

Tlf: 99532521
Mail:henriettesjolie@gmail.com
Sindre Hoel
Aspirantkorpsleder

Tlf: 98885510
Mail:sgjn@protonmail.com
Øystein Hvesser
Loppegeneral
Søk
Driftes av Styreportalen AS