Søk

Styret

STYRET
Arild Haug Kaarmo
Styreleder
Tlf: 99292921
mail :arildhaugkaarmo@gmail.com
Thomas Hvesser
Økonomiansvarlig

mail :thvesser@online.no
Yngvild Wattum Stuksrud
Undervisningsleder og rekrutteringsansvarlig
mail :ystuksrud@gmail.com
Hilde Tørhaug
Hovedkorpsleder
Tlf: 97013009
mail:hildetor@gmail.com
Heidi Kristine Rådstoga
Materialforvalter
Tlf: 41256516
mail:heidi.radstoga@hotmail.com
Øystein Hvesser
Loppegeneral
Henriette Sjølie Spjelkevik
Juniorkorpsleder

Tlf: 99532521
Mail:henriettesjolie@gmail.com
Sindre Hoel
Aspirantkorpsleder

Tlf: 98885510
Mail:sgjn@protonmail.com
Driftes av Styreportalen AS